• تسهيلات عضويت در مجموعه ورزشي انقلاب

        به اطلاع كليه وكلاء و كارآموزان محترم مي رساند پيرو توافق بعمل آمده با مجموعه ورزشي انقلاب جهت عضويت همكاران محترم و بهره وري از خدمات آن مجموعه تسهيلاتي تعيين گرديده است كه جهت اطلاع از شرايط و ثبت نام با خانم وكيل كراني زاده به شماره همراه ٠٩١٢٧١٥٧١٩٢ تماس حاصل فرمائيد.